Årsmøde i Gundsølille Skytteforening
Torsdag den 15. februar 2018 kl. 18.30

I Skydekælderen

Hent printvenlig version af indbydelsen (PDF)

 Kort referat
 

1.   Valg af dirigent
   Helle Østergaard Mark
2.   Valg af protokolfører
   Dorte Tine Hansen
3.   Beretning om afdelingens virke i det forløbne år – herunder redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kommende år.
   Beretning på vej
4.   Redegørelse for afdelingens økonomiske resultat på grundlag af de gennemførte aktiviteter.
   Regnskab på vej
5.   Behandling af indkomne forslag.
   Ingen forslag til behandlingf
6.   Kontingent fastsættelse.
   Ingen kontingentforhøjelse
7.   Fremlæggelse af budget til orientering.
   Budget på vej
8.   Valg af afdelingsudvalg
  a. Formand vælges for 1 år. Jens Kristian Andreasen, ønsker ikke genvalg
   Poul Eli Lamnhauge
  b. Kasserer vælges for 2 år ( lige år ). Morten Peter Rasmussen, på valg
   Morten Peter Rasmussen blev genvalgt
  c. Sekretær vælges for 2 år (ulige år). Dorte Tina Hansen, ikke på valg
   Ikke på valg, fortsætter i bestyrelsen
  d. Afdelingsudvalgsmedlemmer vælges for 1 år. Sidsel Bjerre Andersen og Helle Østergaard Mark på valg
  
Sidsel Bjerre Andersen blev valgt
   Helle Østergaard Mark blev valgt
  e. Suppleanter vælges for 1 år, Poul Lamhauge på valg
   Marianne Lamhauge blev valgt
9.   Udpegning af ansvarlige for:
  a. DGI gevær - BK, JUN, ÅKL, VET, MIX og  UNG/SEN. DM for ungdom og voksne.
  
Marianne Lamhauge ansvaret for voksne geværskytter resten af vintersæsonnen 2017/2018

 
 Sidsel Bjerre Andersen med hjælp af Jens Kristian Andreasen ansvaret for børn og junior resten af vintersæsonnen 2017/2018
DGI pistol
- SEN. Herunder DM
   Leif Mikkelsen ansvaret for pistol resten af vintersæsonnen 2017/2018
  b. DSkyU - Pistol og gevær. Herunder DM
   Poul Eli Lamhauge
  c. Træning - Ansvar for træning mandag og tirsdag
  
Mandag - Sidsel Bjerre Andersen
   Tirsdag - Leif Mikkelsen
  d. Øvrige aktiviteter:
Ågerup sommerfest, Fastelavnsskydning, Skoleskydning, GundsøCup, Gundsølille Open 2019, Klubmesterskab, Lapua-Cup, hjemmebaneskydning (division), Kvartalsnyt.

   Ågerup sommerfest - Sidsel Bjerre Andersen
   Fastelavnsskydning 2019 - ingen valgt
   Skoleskydning 2018 - ingen valgt
   GundsøCup 2019 - ingen valgt
   Gundsølille Open 2019 - Poul Eli Lamhauge
   Klubmesterskab 2017/2018 - Jens Kristian Andreasen
   Klubmesterskab 2018/2019 - ingen valgt
   Lapua-Cup - ingen valgt
   Hjemmebaneskydning (division) - ingen valgt
   Kvartalsnyt - man vil spørge Helle Jensen og Jytte Kristoffersen om de vil fortsætte
10.   Eventuelt
  
Beretning på vej