Årsmøde i Gundsølille Skytteforening
Torsdag den 16. februar 2017 kl. 18.30

I Skydekælderen

Hent printvenlig version (PDF)

 Dagsorden
 

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af protokolfører
3.   Beretning om afdelingens virke i det forløbne år – herunder redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kommende år.
4.   Redegørelse for afdelingens økonomiske resultat på grundlag af de gennemførte aktiviteter.
5.   Behandling af indkomne forslag.
6.   Kontingent fastsættelse.
7.   Fremlæggelse af budget til orientering.
8.   Udpegning af ansvarlige for:
  a. DGI gevær - BK, JUN, ÅKL, VET, MIX og  UNG/SEN. DM for ungdom og voksne. DGI pistol - SEN. Herunder DM
  b. DSkyU - Pistol og gevær. Herunder DM
  c. Træning - Ansvar for træning mandag og tirsdag
  d. Øvrige aktiviteter:
Ågerup sommerfest, Fastelavnsskydning, Skoleskydning, GundsøCup, Klubmesterskab, Lapua-Cup, hjemmebaneskydning (division), Kvartalsnyt.
9.   Valg af afdelingsudvalg
  a. Formand vælges for 1 år. Jens Kristian Andreasen, på valg
  b. Kasserer vælges for 2 år ( lige år ). Morten Rasmussen, ikke på valg
  c. Sekretær vælges for 2 år(ulige år). Pt. ingen sekretær
  d. Afdelingsudvalgsmedlemmer vælges for 1 år. Jytte Kristoffersen og Helle Østergaard Mark på valg
  e. Suppleanter vælges for 1 år
10.   Eventuelt

      

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilstillet  undertegnede senest 8 dage før mødets afholdelse

Mød op og få indflydelse på din forening, nye ideer og forslag modtages gerne.
Stemmeret på årsmødet har alle afdelingens fremmødte medlemmer, der på mødedatoen er fyldt 14 år, og som ikke er i restance til foreningen. For et medlem under 14 år tilkommer stemmeretten medlemmets forældre, evt. værge.

På bestyrelsens vegne
Jens Kristian Andreasen, formand