Jule- og Nytårshilsen

Klubbens medlemmer og deres familier ønskes en
Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår

 

Tirsdag den 15. december var årets sidste træningsdag. Det er med stor glæde, bestyrelsen kan konstatere, at interessen for klubben og dens aktiviteter også i år har haft et højt niveau. Den flotte tilslutning til klubbens forskellige arrangementer er et stærkt signal om medlemmernes fortsatte ønske og interesse i at mødes regelmæssigt, og således opmuntrende for bestyrelsens arbejde fremover.

Bestyrelsen har i årets løb gjort meget for at øge synligheden. Her skal kort nævnes, at vi igen i år - med jævne mellemrum - har haft artikler i diverse ugeblade og  Kvartalsnyt, omhandlende foreningen og dens virke.

Når vi taler om synlighed, skal vi ikke undlade at nævne årets Skoleskydning for 5. klasses elever. I år deltog Jyllinge skole med fire klasser, Margretheskolen med 2 klasser og Lindebjergskolen med 2 klasser. 176 elever fra de tre skoler fik mulighed for at prøve skydning som idræt. Den øgede satsning på Skoleskydningen har igen i år givet nye medlemmer heraf flere familiemedlemskaber.

Igen har foreningen en børneskytte øverst på DGI, rangliste.
Josefine Jørgensen, der startede med at skyde i forbindelse med årets Skoleskydning, topper i dag DGI,s 15m luftriffel rangliste for børn.

Josefine, der aldrig havde prøvet at skyde før, skød de første skud med salonriffel sidst i september 2016, og siden er det bare gået fremad. Josefine fik sin første medalje i forbindelse med Skoleskydningens landsdelsmesterskab, der blev afholdt i Fløng-Hedehusene den 11. september 2016.

Økonomisk har det været et godt år.
Afdelingen har vundet 11.000 kr. i forbindelse med divisionsholdenes lodtrækning. Vi har fået udbetalt 21.118 kr. i forbindelse med Roskilde festivalen, så stor tak til alle de medlemmer der var hjælpere under festivalen. Og ikke mindst -- vi har ansøgt Idrætstanken om tilskud til en ny luftkompressor, og her har vi fået et tilskud på  22.520
kr.

Forældre og andre frivillige hjælpere skal have en stor tak. Det er dejligt at se, at man altid er villig til at give en hjælpende hånd, når vi beder om hjælp. Det gælder, både når bestyrelsen indkalder til renovering af skydebanerne og opholdslokalet, men også når der skal bages kage til diverse arrangementer og som hjælpere ved vort stævne "Gundsø Cup".

Vi ser frem til mange gode stunder sammen i det nye år, hvor vi igen planlægger et bredt udbud af medlemsarrangementer og stævner, bl.a. Gundsø Cup 2017 fra 9. - 15. januar, 10m EM-udtagelsesstævnet den 13. - 15. januar, fastelavnsskydningen 27. februar, skytternes årsmøde 16. februar m.m. og ikke mindst vor egen idrætsfest, der afholdes 6. april 2017. Se mere i "Aktivitetskalenderen"

Vi skal heller ikke glemme Roskildes Idrætsfest fredag den 27. januar 2017, hvor vi har indstillet landsholdsdeltager Stephanie Grundsøe, nordiske medaljetager Marianne Lamhauge og Helle Østergaard Mark samt danmarksmesterholdet på 10m bestående af Helle Østergaard Mark, Marianne og Poul Lamhauge.
Idrætsfesten er en årlig tilbagevendende begivenhed, der afholdes i starten af det nye år. Idrætsfesten har til formål at hædre idrætsudøvere og hold fra Roskilde, der er danske mestre (DM), samt medaljetagere ved nordiske, europæiske og verdensmesterskaber,  og deltagere der har været udtaget til landshold, samt deltagere ved OL.

Der arbejdes på at finde det nødvendige antal hjælpere til Gundsø Cup. Så... er du klar til at tage en tørn som hjælper, måske bage én kage - en eller flere dage - i perioden 9. - 15. januar 2017 så svar på den - via mail - udsendte anmodning.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, forældre og foreningens venner
en glædelig jul og et godt nytår

Tryk her for nærmere information om Gundsø Cup


Første træningsdag i 2017 er mandag den 16. januar.